domingo, 28 de febrero de 2016

FÁBULA DE LOS MONOS

Unha "explicación" da resistencia ao cambio. É moi interesante combinalo coa lectura do libro "¿Quién se ha llevado mi queso?".

Fábula Monos

ANIMALANDIA (deseño da tarefa)

O banco de tarefas comeza con esta que non pasou por moitos filtros xa que tal como se deseñou e se realizou cos alumnos-as así quedou. En calquera caso trátase tamén dun entrenamento ademais de ir acumulando posibles tarefas que funcionen como base para o deseño ou aproveitamento futuro.

ANIMALANDIA

SESIÓN 6. (Xoves, 25 de febreiro de 2016)

A sensación que temos despois desta sexta sesión é que isto empeza a coller forma.  Unha vez que os equipos dentro do seminario quedaron clarificados neste caso foi o momento de pulir as tarefas en canto a actividades e estándares correspondentes.  Na maioría das actividades necesarias para desenrolar as tarefas xa rexistramos os exercicios necesarios á súa vez para levar a cabo cada actividade.
Básicamente temos xa en camiño. en proceso de profundización e perfeccinoamento as seguintes tarefas:
- Concurso lingüístico sobre vocabulario básico de astroloxía. 2º.
- Xogo para infantil.
- Somos infantilímpicos. 5º educación infantil (4 anos).
- Casualidades da vida. 5º educación primaria. Froito finalmente dunha fusión entre a tarefa orixinal de casualidades e de guión literario.
- Sen perdernos en Castrelos. 3º educación primaria. Actividade de carreira de orientación con estándares de sociais.
Ademais destas tarefas centrais e de aprendizaxe digamos profundo; pouco a pouco tamén comezan a aparecer probas que non pasan o filtro do propio seminario nin da asesora pero que serven como estaba prometido para o banco de tarefas e como "entrenamento".  Iso pódese consultar nas seccións de Creaciones y Planificaciones na que xa subimos a tarefa ANIMALANDIA realizado polos alumnos-as da titoría de 3º da mestra Gloria.

jueves, 25 de febrero de 2016

ANIMALANDIA

Animalandia é un documental sobre os nosos animais preferidos, unha tarefa que fixeron os nen@s de terceiro utilizando diversas aplicacións: TouchCast, Piccollage e iMovie. Éste foi o produto final
Este produto ten a súa base no seguinte documento.

ANIMALANDIA

martes, 23 de febrero de 2016

SESIÓN 5. (Xoves, 11 de febreiro de 2016)

Unha vez iniciado o camiño do seminario en sí no sentido de plantexar as liñas xerais e de consensuar as tarefas a realizar ademais das parellas ou grupos implicados nelas, agora situámonos nunha especie de comezo. Neste caso as tarefas ademais de coller forma no seu deseño e redacción xa empezan a poñerse en marcha nas aulas xa que para chegar ás creacións previstas xa non podemos deixar pasar máis tempo. Incluso cabe a posibilidade de que certas tarefas non tan reflexionadas nin cun produto moi perfilado sexan subidos tamén ao blogue como mostra do proceso e como a especie de banco de tarefas que é un dos obxectivos do seminario. Tendo presente que haberá que facer correccións e extraer conclusións de cara a futuras tarefas que é precisamente do que se trata. Quedaron perfectamente distribuidos os camiños para cada tarefa. De xeito que xa cada membro implicado xa ten claro as liñas xerais do traballo que queda por facer.

lunes, 22 de febrero de 2016

EL EJEMPLO DE FINLANDIA

Nos seguintes documentos resúmense os motivos polos que Finlandia podería ou debería ser un exemplo a seguir.  Cando menos, algunhas das súas virtudes e/ou fortalezas poderína ser adaptables á nosa realidade.


sábado, 6 de febrero de 2016

SESIÓN 4. (Xoves, 21 de xaneiro de 2016)

Tendo recente a sesión de formación do luns que para algúns membros do seminario foi a primeira neste sentido, máis esta sesión na que a asesora Cris Puga "atacou" as nosas tarefas previo filtro no cfr; quedou o camiño bastante máis claro.  Parece polo tanto esta cuarta sesión un punto de inflexión importante.
Quedaron claras tres cuestións.  Primera, pensar sempre se na redacción e deseño da tarefa estamos ofrecendo toda a información necesaria para que ningún aspecto da tarefa quede esquecido ou sobreentendido. Segunda, comprobar a pertinencia da tarefa para o nivel; xa que pode que teñamos unha tarefa que nos enche pero que non cumpre os estándares do curso para o que vai pensada. E, terceira, plantexarse se compensa o volume e características da tarefa para traballar un só estándar de avaliación.
Queda por diante agora avanzar e profundizar nas tarefas que temos encamiñadas.

SESIÓN 3. (Luns, 18 de xaneiro de 2016)

Tivemos no CFR de Vigo a primeira sesión de formación a cargo de Ana Da Vila Alonso.  Nela abordou a estrutura a seguir no deseño dunha tarefa.  Aínda que é complexo como todos sabemos resumir un traballo enorme nunhas poucas horas, saímos cunha idea reforzada e clara sobre os principais aspectos cando se deseña e planifica unha tarefa.  E en calquera caso, o principal, comezar a facer.  Na liña do que tamén comentamos cos alumnos, aprender facendo.